Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ Α Ι Τ Η Σ ΗΟΝΟΜΑ:………………………….
ΕΠΙΘΕΤΟ:…………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΚΙΑΣ:……………….
……………………………………
ΠΟΛΗ:ΕΔΕΣΣΑ
ΤΑΧ.ΚΩΔ:…………………………
ΤΗΛ.:………………………………
Α.Δ.Τ.:…………………………….
Α.Φ.Μ.:…………………………….ΕΔΕΣΣΑ   


ΠΡΟΣ
Τον Δήμο Έδεσσας

Ζητώ την ένταξή μου στους δικαιούχους μειωμένων δημοτικών τελών στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 84/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας. Συνημμένα προσκομίζω τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:
Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο από το οικείο σωματείο τριτέκνων (Υπογραμμίζεται ανάλογα),
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο μας.
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. στο όνομα μου ή μέλους της οικογένειας μου.
 □ α. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα μου ή μέλους της οικογένειάς μου ή
 □ β. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζω το Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους ή
  γ. Εάν είναι μισθωμένη κατοικία, θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα μου α ή μέλους της οικογένειάς μου.
(Από τα α, β, γ σημειώνεται αυτό που ισχύει)
 Στοιχεία (συμβόλαιο ή σχέδιο μηχανικού) για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και  δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας.
 Υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Έδεσσας από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον δεν είναι ο δικαιούχος – ωφελούμενος.
 Υπεύθυνη δήλωσή μου προς τον Δήμο Έδεσσας ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο Έδεσσας.
 Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9.
 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και οι δύο όψεις.
  Υπεύθυνη Δήλωση μου ότι εξουσιοδοτώ τον Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων επ. Έδεσσας για την κατάθεση αντί εμού των ανωτέρω δικαιολογητικών στον δήμο Έδεσσας.

           
                           Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια: