Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης αρχίζει την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και λήγει ΣΗΜΕΡΑ Τρίτη 5
Μαρτίου του 2013.

Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση - Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση
αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: