Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

ΕΕΤΠ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ


 ΣΎΜΦΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΈΣΩ TAXISNET. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: