Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΟΗΕ:ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2014
Εικοστή επέτειος του Διεθνούς Έτους της Οικογένειας, 2014  Η εικοστή επέτειος του Διεθνούς Έτους της Οικογένειας (IYF) προσφέρει την ευκαιρία του επαναπροσδιορισμού του ρόλου των οικογενειών στην ανάπτυξη` να καταγράψει τις πρόσφατες τάσεις στην ανάπτυξη πολιτικής για την οικογένεια`  διανείμει καλές πρακτικές στη χάραξη πολιτικής για την οικογένεια` Αναθεωρήσει προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο και να προτείνει λύσεις.

 

Λόγω των γρήγορων κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών μεταβολών, οι οικογένειες βρίσκουν όλο και πιο δύσκολο να εκπληρώσουν τις πολυάριθμες ευθύνες τους. Μεγάλος αγώνας για την καταπολέμηση της φτώχειας και  κατάλληλης παροχής για τους νέους και τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας. Επίσης, είναι όλο και πιο δύσκολο για αυτούς να συνδυάσουν την εργασία και τις οικογενειακές ευθύνες και να διατηρήσουν τους διαγεννεακούς δεσμούς που τους υποστήριζαν στο παρελθόν.  Σε απάντηση αυτών των  τάσεων, οι προετοιμασίες για την εικοστή επέτειο της IYF θα εστιασθεί στην αναζήτηση πολιτικές και στρατηγικές προσανατολισμένες στην οικογένεια που αποσκοπούν κυρίως στην αντιμετώπιση της οικογενειακής φτώχειας` διασφαλίζοντας την εξισορρόπηση εργασίας-οικογένειας  και την προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η προπαρασκευαστική διαδικασία είναι να επιταχύνει την πρόοδο στην ανάπτυξη πολιτικής για την οικογένεια` να καταδειχθεί η σημασία της για τη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια και να επιστήσει την προσοχή στο ρόλο των διαφόρων φορέων για την επίτευξη αυτών των στόχων.


 Οι προετοιμασίες για την εικοστή επέτειο θα περιλαμβάνουν:

  •  Διεθνείς και περιφερειακές συνεδριάσεις της ομάδας που θα  συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες για να διερευνήσουν  τις πρόσφατες τάσεις της οικογένειας` να αναλύσουν πολιτικές προσανατολισμένες στην οικογένεια και να επανεξετάσει τις ορθές πρακτικές στη χάραξη οικογενειακής  πολιτικής.
  •  Ερευνητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων έντυπων εργασιών για τη οικογενειακή φτώχεια, την ισορροπία εργασίας και οικογένειας και την οικογενειακή αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
  •   Ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την οικογενειακή  πολιτική.
  •  Εορτές των Διεθνών Ημερών Οικογένειες με επίκεντρο τα θέματα για την εικοστή επέτειο.
  •  Παράλληλες Εκδηλώσεις με την Επιτροπή για την Κοινωνική Ανάπτυξη.
  •  Η κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκών και πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο.
  •    Διαπιστώσεις και συστάσεις από αυτές τις δραστηριότητες είναι να καθοδηγήσουν τη μελλοντική δράση για την αποτελεσματική οικογενειακή πολιτική σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση

  Οι κυβερνήσεις, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και ο ιδιωτικός τομέας ενθαρρύνονται να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο στην προώθηση των στόχων της εικοστής επετείου προς όφελος των οικογενειών σε όλο τον κόσμο.

ΟΗΕ: http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/TwentiethAnniversaryofIYF2014.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: