Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

   ΕΛΣΤΑΤ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
                          ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Ελλάς: Γεννήσεις - Θάνατοι, 2007 - 2011

                     2007          2008      2009           2010       2011
Γεννήσεις:  111,926    118,302   117,933      114,766   106,428
Θάνατοι:    109,895    107,979   108,316       109,084  111,099
Διαφορά:     2,031       10,323      9,617          5,682      -4,669

Δεν υπάρχουν σχόλια: