Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

Υπενθυμίζουμε εκδήλωσή μας στις 16-2-2013ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ   ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115 e-mail:triteknoi_edessa@yahoo.gr
                                                     
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και από 16:00 έως 20:00, στην αίθουσα διαλέξεων της Ι. Μ. Εδέσσης,  Πέλλης και Αλμωπίας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
-Ενημέρωση μελών(Πρόσφατα σκληρά φορολογικά μέτρα,Δικαιούχοι των νέων επιδομάτων στηρίξεως τέκνων ,Μειώσεις τελών Υδρεύσεως, Πρόγραμμα διανομής τροφίμων από Ε.Ε για το 2013,κάρτα μέλους, προσφορές καταστημάτων, εκπαιδευτικών κέντρων κ.α).
-Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012
-Βράβευση μητέρων που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2012.
-Βράβευση των τέκνων των μελών του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης ''Οι Τρείς Ιεράρχες'', που επέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2012.
-Κοπή πίτας του Συλλόγου
Οι γονείς που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2012 να ενημερώσουν τον Σύλλογο, κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00 -18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115  έως και 13-2-2013. Απαιτείται να προσκομισθεί στον Σύλλογο, πριν την εκδήλωση, το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
Τα μέλη του Συλλόγου που τα παιδιά τους επέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2012 να ενημερώσουν τον Σύλλογο κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00-18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115 έως 13-2-2013, για τα ακόλουθα στοιχεία:
        -Όνομα και Επώνυμο  μέλους και τέκνου καθώς και αριθμός μητρώου συλλόγου,
        -Σχολή που επέτυχε. Απαιτείται να προσκομισθεί και σχετική βεβαίωση της σχολής που επέτυχε και παρακολουθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι για την εγγραφή νέου μέλους στον σύλλογο απαιτούνται: Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, φωτοτυπία των ταυτοτήτων και των δύο γονέων και από μια φωτογραφία(διαστάσεων 3χ3) για την κάρτα μέλους.
Η παρουσία όλων των μελών είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα διανομής Τροφίμων της Ε.Ε για το 2013,μπορούν τα μέλη να τα προσκομίζουν στον Σύλλογο κανονικά,κάθε Τετάρτη από 17:00 έως 18:00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: