Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ   ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115 e-mail:triteknoi_edessa@yahoo.gr
                                                     
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και από 16:00 έως 20:00, στην αίθουσα διαλέξεων της Ι. Μ. Εδέσσης,  Πέλλης και Αλμωπίας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
-Ενημέρωση μελών(Πρόσφατα σκληρά φορολογικά μέτρα,Δικαιούχοι των νέων επιδομάτων στηρίξεως τέκνων ,Μειώσεις τελών Υδρεύσεως, Πρόγραμμα διανομής τροφίμων από Ε.Ε για το 2013,κάρτα μέλους, προσφορές καταστημάτων, εκπαιδευτικών κέντρων κ.α).
-Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012
-Βράβευση μητέρων που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2012.
-Βράβευση των τέκνων των μελών του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης ''Οι Τρείς Ιεράρχες'', που επέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2012.
-Κοπή πίτας του Συλλόγου
Οι γονείς που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2012 να ενημερώσουν τον Σύλλογο, κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00 -18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115  έως και 13-2-2013. Απαιτείται να προσκομισθεί στον Σύλλογο, πριν την εκδήλωση, το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
Τα μέλη του Συλλόγου που τα παιδιά τους επέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2012 να ενημερώσουν τον Σύλλογο κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00-18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115 έως 13-2-2013, για τα ακόλουθα στοιχεία:
        -Όνομα και Επώνυμο  μέλους και τέκνου καθώς και αριθμός μητρώου συλλόγου,
        -Σχολή που επέτυχε. Απαιτείται να προσκομισθεί και σχετική βεβαίωση της σχολής που επέτυχε και παρακολουθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι για την εγγραφή νέου μέλους στον σύλλογο απαιτούνται: Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, φωτοτυπία των ταυτοτήτων και των δύο γονέων και από μια φωτογραφία(διαστάσεων 3χ3) για την κάρτα μέλους.
Η παρουσία όλων των μελών είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: