Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

΄΄Τα δικά μας παιδιά, το δικό σας μέλλον΄΄ΕΝΑ ΣΠΟΤΑΚΙ  40 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΑΣ

How wonderful it is, to have many children!
We just love being five brothers and sisters! When we get together,boy,it's all happening  here!
Mum and Dad believe that people who already have many children or would like to shall neither be stared at or become poor. Or having to work so hard, that there's no time left for us!
For that reason, Mum and Dad have teamed up with other grown-ups, to talk to government, the newspaper and with Daddy's boss.

To explain to them, how wonderful it is, to have many children!

Unsere Kinder. Eure Zukunft

Verband Kinderreicher Familien Deutschland e.V.- www.kinderreicherfamilien.de

Πόσο υπέροχο είναι, να έχουμε πολλά παιδιά!
Μας αρέσει να είμασθε πέντε αδέλφια! Όταν είμασθε μαζί, αγόρι, τα πάντα συμβαίνουν εδώ!
Η μαμά και ο μπαμπάς πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που έχουν ήδη πολλά παιδιά ή θα θέλανε να  έχουν δεν κοίταξαν ούτε θα κοιτάξουν μήπως φτωχαίνουν Ή να χρειάζεται να εργάζονται τόσο σκληρά, που δεν θα υπάρχει χρόνος για μας!
Για τον λόγο αυτό,  η μαμά και ο μπαμπάς έχουν συνεργαστεί με άλλους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά να μιλήσουν στην κυβέρνηση, στις  εφημερίδες και με το αφεντικό του μπαμπά.

Να τους εξηγήσουν, πόσο υπέροχο είναι, να έχουμε πολλά παιδιά!

΄΄Τα δικά μας παιδιά, το δικό σας μέλλον΄΄

Γερμανική  Ομοσπονδία Οικογενειών με πολλά Τέκνα Γερμανία  

Το ΒΙΝΤΕΟ στην διεύθυνση:
www.kinderreicherfamilien.de  και http://www.elfac.org/news/?tx_ttnews[tt_news]=103&cHash=25f9b6af61f4406a303a2de32688956c

Δεν υπάρχουν σχόλια: