Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ 2013


ΜΕΙΟΝ 8-10.000 ΕΥΡΩ 

ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ;


ΓΙΑΤΙ;


          ΠΑΛΑΙΟ  
     ΝΈΟ

 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΓΟΝΕΑΣ Α 12000 10700 -1300
Β 3600 820 -2780
ΣΥΝ01 15600 11520 -4080
1ο τεκ 3600 2920 -680
ΣΥΝ02 19200 14440 -4760
2ο τεκ 3600 2840 -760
ΣΥΝ03 22800 17280 -5520
3ο τεκ 4800 2880 -1920
ΣΥΝ04 27600 20160 -7440

Δεν υπάρχουν σχόλια: