Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑνακοίνωση της Συνομοσπονδίας των Οργανώσεων Οικογένειας της Ε.Ε(COFACE)

Υποστήριξη της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να χαρακτηρισθεί το 2014 ως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Συμφιλίωση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής.

Η Συνομοσπονδία των Οργανώσεων Οικογένειας της Ε.Ε(COFACE) είναι ευτυχής να ανακοινώσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσημα, στις 7 Φεβρουαρίου 2013, με 388 υπογραφές (περισσότερες από το ήμισυ των μελών του) την γραπτή Διακήρυξη Nr.32 που καλεί για τον ορισμό του 2014 ως Ευρωπαϊκού Έτους για  Συμφιλίωση της Οικογενειακής και Επαγγελμα-τικής Ζωής.
Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τους 4 συνυπογράψαντες την γραπτή Διακήρυξη, βουλευτές του Ε.Κ. Marian Harkin, Jutta Steinruck, Roberta Angelilli και Elisabeth Morin Chartier, για την πίστη  τους στην πρόταση μας και για την συμβολή τους στη διαδικασία. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Ε.Κ. και τους υποστηρικτές μας, οι οποίοι ήρθαν από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης, προσφέροντας συχνά αυθόρμητα βοήθεια και υποστήριξη για να πεισθούν οι ευρωβουλευτές να υπογράψουν τη γραπτή Διακήρυξή μας.
 Μετά την υποστήριξη που είχαμε από την Τριμερή Προεδρία(Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα), έχουμε τώρα την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στέλνοντας έτσι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Αρχηγούς των κρατών μελών να ορίσουν το 2014 ως Ευρωπαϊκό Έτος για  την Συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 Η COFACE είναι έτοιμη να ηγηθεί, το 2014, της Συμμαχίας των Πολιτικών Κοινωνικών Οργανώσεων για να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Έτοςτο οποίο πιστεύουμε ότι θα γίνει η διαφορά στις ζωές όλων των οικογενειών, των γυναικών, των ανδρών και τέκνων στην Ευρώπη.

Πηγή:http://coface-eu.org/en/upload/10_Press/PressRelease%208.2.2013%20COFACE%20WD32%20en.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: