Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2014

    Αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ( Report of the Secretary-General) 11-11-2011
Για τις προετοιμασίες των Χωρών μελών τοη ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος Οικογένειας,το 2014
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/587/48/PDF/N1158748.pdf?OpenElement)

Η Κυβέρνησή μας,στα πλαίσια των προετοιμασιών για το Διεθνές έτος για την Οικογένεια που θα εορτασθεί το 2014 δήλωσε το 2011 ότι υλοποιεί τα ακόλουθα(σελίδα 10 παράγρ. 38):


Preparations for and observance of the twentieth anniversary of the International Year of the Family(Οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της εικοστής επετείου του Διεθνούς Έτους της Οικογένειας)


Initiatives at the national and regional levels(Πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο)
In Greece, family policy priorities go to the protection of mother and child,older persons and large families. An electronic system of social aid services has been developed, under the auspices of the National Centre for Social Solidarity, to enhance the coordination of social protection provisions. The Centre also coordinates and implements social solidarity and volunteer programmes to fight social exclusion. Improvements are being made in counselling services for family members affected by domestic violence, and in facilitating adoption procedures.

Στην Ελλάδα, οι προτεραιότητες πολιτικής για την οικογένεια κατευθύνονται για την προστασία της μητέρας και του παιδιού, των ηλικιωμένων και των οικογενειών με πολλά παιδιά. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα των υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας έχει αναπτυχθεί, υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να ενισχύσει τον συντονισμό των διατάξεων της κοινωνικής προστασίας. Επίσης το Κέντρο συντονίζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Βελτιώσεις γίνονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα μέλη οικογενειών που πλήττονται από την ενδοοικογενειακή βία, και στη διευκόλυνση των διαδικασιών υιοθεσίας.

ΘΕΣΗ-ΕΡΩΤΗΜΑ  ΜΑΣ:
Από τότε(2011) η εξαιρετική μας Κυβέρνηση(διαχρονικά) ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την Οικογένεια και τηρεί αυτά που δήλωσε στον ΟΗΕ;

ΕΜΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Φορολογεί τις οικογένειες με παιδιά
Εξαθλιώνει τις οικογένειες με παιδιά
Καταργεί προνοιακές υποδομές
Υποχρηματοδοτεί υποδομές κοινωνικού χαρακτήρος,όπως ΄΄ Βοήθεια στο Σπίτι΄΄
Καταργεί πολυτεκνικά επιδόματα
Για ποιόν  εθελοντισμό αναφέρεται;Καθότι ότι σωστό γίνεται στις μέρες μας γίνεται από εθελοντές έξω από κάθε κρατικό οργανισμό ή υπηρεσία.
Ακόμη και υποδομές όπως το ΟΡΑΜΑ και αντίστοιχες, μεγάλος αγώνας γίνεται από τους εργαζόμενους σε αυτά για να μην κλείσουν.

Η υποκρισία στο μεγαλείο της

Προσπαθούμε να μάθουμε ποιές είναι πράγματι οι προετοιμασίες που κάνουμε ως Χώρα για να εορτάσουμε το 2014,το διεθνές έτος για την Οικογένεια.

ΕΚΤΟΣ αν την τιμωρία της οικογένειας με παιδιά την θεωρούν ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  για το 2014.
ΤΟΤΕ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΘΕ


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

ΕΣΕΙΣ  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ; 
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

             Και βεβαίως θα ζητήσουμε συγνώμη αν σφάλλουμε


Δεν υπάρχουν σχόλια: